« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 30.01.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 30.01.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Taksoveoloa andmine 
  
3. Kahjunõude lahendamine 
  
4. Hooldajatoetuse määramine 
  
5. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine 
  
6. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks 
  
7. Avalduse esitamine Viru Maakohtule isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks 
  
8. Rakvere Põhikooli koolitöötajate koosseisu v.a õpetajate ametikohad, kooskõlastamine alates 1. jaanuarist 2017. a 2016/2017. õppeaastaks 
  
9. Rakvere Reaalgümnaasiumi koolitöötajate koosseisus sekretär-asjaajaja ametikoha palgaastme muutmine 
  
10. Rakvere Kungla Lasteaia töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine 
  
11. Rakvere Rohuaia Lasteaia töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine 
  
12. Rakvere Triinu Lasteaia töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine 
  
13. Rakvere Spordikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine 
  
14. Rakvere Spordikooli töötajate koosseisu ja palgaastmete kooskõlastamine 
  
15. Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimine Rakvere linna kasuks Viru tn 22a, Rakvere asuvale kinnistule 
  
16. Rakvere Spordikooli õpilaskoha maksumuse tasumine 
  
17. Rakvere Spordikooli õpilaskoha maksumuse tasumine 
  
18. Rakvere Spordikooli õpilaskoha maksumuse tasumine