« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 27.05.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Eraldise tegemine Mittetulundusühingule Viru Ralli

3. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Lembitu tänaval

4. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Pikk tn 26

5. Aadressi muutmine

6. Rohuaia tn 17/1 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine

7. Pakkumusmenetluse „Rakvere linna J. Kunderi tänava teekatte taastusremondi tegemine" pakkumuse edukaks tunnistamine

8. Riigihanke "Elektrienergia ostmine Rakvere linnale 01.01.2018-31.12.2020 (kaasa arvatud)" IV minikonkursi pakkumuse edukaks tunnistamine

9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

10. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine

11. Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise teel

12. Linnavara võõrandamine