« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 26.08.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

4. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

5. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

6. Järelhooldusteenuse korraldamine

7. Volituse andmine

8. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

9. Mitterahalise toetuse eraldamine FV Sport MTÜ-le

10. Rakvere Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine

11. Projekteerimistingimuste määramine Piiri tänava vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike rajamise ehitusprojekti koostamiseks

12. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linna Jaama tänava ja Ilu puiestee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

13. Pakkumismenetluse „Kastani pst 13 peremänguväljaku maastikuarhitektuurse projekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

14. Informatsioon Karja tn 3 kinnistule rajatud heki kohta