« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 25.09.2017 istungi päevakord

1. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

2. Rakvere Rohuaia Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2017/2018. õppeaastaks

3. Aqva Spordikeskuse tenniseväljakute ja võitluskunstide saali ning laoruumi teenuste hindade kehtestamine.

4. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Palermo Spordiklubi

5. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Spordiklubi Lääne - Virumaa Kalev

6. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Eesti Karud

7. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Taekwondo WTF SK Manada

8. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Viru Judo

9. Mitterahalise toetuse eraldamine Hea Tervis Mittetulundusühingule

10. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Seeniortants

11. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Pensionäride Liit

12. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Pinx

13. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Rakvere Bont Rulluisuklubi

14. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Noorteteater Jabloko

15. Projekteerimistingimuste määramine kõrvalhoone, aadressil Õie tn 76 laiendamise ehitusprojekti koostamiseks

16. Linda tn 10 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ning katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta

17. Koidu tn 12 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

18. Kastani pst 16a kinnistu osalise detailplaneeringu vastuvõtmine

19. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Saueaugu tn 20)

20. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Soo 4)

21. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tartu tn 52)

22. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tallinna tn 13a)

23. Linnavara kasutusse andmine

24. Linnavara kasutusse andmine

25. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine

26. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine

27. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine

28. Rakvere linnale kuuluva sõiduki võõrandamise enampakkumise tulemuse kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine

29. Avaliku enampakkumise korraldamine linnavara rendile andmiseks

30. Mittetulundusühingu Eesti Kultuuri Koda taotluse arutamine