« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 25.03.2019 istungi päevakord

1. Valimisjaoskondade moodustamine

2. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

3. Kahjunõude lahendamine

4. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Virumaa Jalgpall

5. Linnavara kasutusse andmine MTÜ-le Ansambel Sõbrad

6. Kasutusloa väljastamine aadressil Kaevu tn 7

7. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu aadressil Tuvi tn 3 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

8. Projekteerimistingimuste määramine elamu, adressil Viru tn 32 esialgsest mahust üle 33% laiendamise ehitusprojekti koostamiseks

9. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere linna tänavate puhastamiseks vaakumimuriga

10. Pakkumusmenetluse „Pikk tänava I etapi rekonstrueerimistööde muinsuskaitse järelevalve" pakkumuse edukaks tunnistamine

11. Riigihanke Moonaküla linnaosa tänavate remonttööd (viitenumber 205633) pakkumuse edukaks tunnistamine

12. Riigihanke „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse peatöövõtt" muinsuskaitselise järelevalve teenuse tellimiseks korraldatud pakkumusmenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine

13. Lihthanke „Rakvere tervisekeskusesse mööbli ostmine koos paigaldusega" pakkumuste edukaks tunnistamine

14. Enampakkumise korraldamine linnavara rendile andmiseks

15. Enampakkumise korraldamine linnavara rendile andmiseks

16. Lihthanke "Elektripaigaldiste käidukorraldusteenus" korraldamine

17. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

18. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

19. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine

20. Taksoveoloa andmine

21. Liiniveo avaliku teenindamise otselepingu muutmine