« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 22.04.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

4. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

5. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks Vabaduse tänaval ja Vabaduse tn 6 // Viru tn 1 kinnistul

6. Parkali tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

7. Pakkumusmenetluse „Ehitusprojekti „Arvo Pärdi muusikamaja (Rakvere Pauluse kiriku ümberehitus ja laiendus)" ekspertiisi teenuse osutamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

8. Lihthanke „Käidukorraldusteenus Rakvere linna elektripaigaldistele" pakkumuse edukaks tunnistamine

9. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

10. Linnavara kasutusse andmine

11. Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel

12. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine

13. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

14. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

15. Lääne-Viru maakonna tervisenõukogusse esindaja nimetamine

16. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist