« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 20.11.2017 istungi päevakord

1. Rakvere linnavalitsuse 06. novembri 2017 a. korralduse nr 651 "Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Väike-Karja tn 5-1)" peale esitatud vaide lahendamine

2. Rakvere linnavalitsuse 25. septembri 2017 a. korralduse nr 542 "Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tartu tn 52)" peale esitatud vaide lahendamine

3. Rakvere linnavalitsuse 25. septembri 2017 a. korralduse nr 543 "Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Tallinna tn 13a)" peale esitatud vaide lahendamine

4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

5. Hooldajatoetuse määramine

6. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2018. aasta eelarvest tegevustoetuste taotluste esitamine.

7. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2018. aasta eelarvest tegevustoetuste taotluste esitamine.

8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Pikk tn 18

9. Koidu tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

10. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja hoonestusõiguse lepingu sõlmimine

11. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa saamise tähtaja pikendamine

12. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine

13. Ettepanek servituutide seadmiseks Rakveres Tuleviku tn 1 asuvale kinnistule

14. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linna 2018. aasta eelarve" esitamine