« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 19.12.2016 istungi

Rakvere linnavalitsuse 19.12.2016 istungi päevakord kell 09.00 


1. Rakvere linnavalitsuse 11. juuli 2016. a korralduse nr 425 „Sotsiaaltoetuse määramise komisjoni moodustamine, komisjoni koosseisu ja ülesannete kinnitamine" muutmine 
  
2. Volituse andmine 
  
3. Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonna projektide ja ürituste toetuse taotluse esitamine 
  
4. Lapsehoiuteenuse toetuse määra kinnitamine 2017. aastaks 
  
5. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist 
  
6. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ- le RAKVERE JK TARVAS 
  
7. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2017. aasta eelarvest kultuuriürituste ning -projektide taotluste esitamine. 
  
8. Mootorsõiduki Mitsubishi I-MIEV võõrandamine otsustuskorras 
  
9. Hoonestusõiguse lepingu ja hoonestusõiguse lepingu muutmise lepinguga määratletud kohustuste tähtaja pikendamine 
  
10. Kinkelepingu sõlmimine 
  
11. Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2016. aasta alaeelarvete muutmine