« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 19.08.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine

3. Pärimismenetluse algatamise, pärijate välja selgitamise ning pärandvara vastu võtmise avalduse esitamine

4. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Rakvere Tervisekeskuse ruumide puhastus- ja koristusteenuse tellimiseks" esitamine

5. Rakvere Kungla Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamine

6. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Viru Judo

7. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-lele Jane & Volli

8. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Spordiklubi Eesti Karud

9. Spordiorganisatsioonide esindusvõistkonna toetuse taotluste esitamine Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile.

10. Seisukoha andmine Rakvere Spordikooli ja Rakvere Spordikeskuse liitmise ettepaneku kohta

11. Kasutuslubade väljastamine külmavee- ja kanalisatsioonitorustikele Lembitu tänaval

12. Arvamuse andmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse kohta

13. Lihthanke "Rakvere linnas Mõisavälja tn 3 kinnistul asuva endise militaarehitise lammutamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

14. Riigihanke „Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone projekteerimise" pakkumuse edukaks tunnistamine

15. Tuleviku tänava kergliiklustee rajamisega seotud kulude hüvitamine

16. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Kultuuri- ja spordisuurürituste toetusfond" esitamine.

17. Sushi Tiger OÜ pöördumise arutamine

18. Ülevaade purikatuste kasutamisest Haminas ja Savonlinnas