« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 18.03.2019 istungi päevakord

1. Rakvere Linnavalitsuse järelevalvespetsialisti ettekirjutus- hoiatuse nr 11-2/11-1 peale esitatud vaide lahendamine
 
2. Hooldekodu toetuse andmine
 
3. Vahendite eraldamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule tugispetsialistide aineühenduste tegevuskulude rahastamiseks 2019. aastal 
 
4. Arvamuse andmine Rakvere Waldorfkooli Lasteaia avamiseks Rakvere linnas
 
5. Rakvere Kungla Lasteaia sisehindamisraporti kooskõlastamine
 
6. Mittetulundusühingu Eesti Tervislike Linnade Võrgustik liikmete üldkoosolekule liikmeõigusi teostava isiku nimetamine
 
7. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Vabaduse tn 6 // Viru tn 1 
 
8. Päikese tn 3 ja Rägavere tee 48a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
 
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
 
10. Raiejäätmete müügiks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine
 
11. Arvo Pärdi muusikamaja projekteerimise töövõtulepingu muutmine
 
12. Lihthanke "Kindlustusteenuse ostmine Rakvere linnale kuuluvate objektide kindlustamiseks„ pakkumuse edukaks tunnistamine 
 
13. Liiniveo avaliku teenindamise otselepingu muutmine 
 
14. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
 
15. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
 
16. Eesti Saunafestival 2019 pileti hinna kehtestamine
 
17. Pakkumismenetluse korraldamine Saunafestivalile toitlustusteenuse osutaja leidmiseks
 
18. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise algatamine.