« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 15.07.2019 istungi päevakord

 
 
1. Arvamuse andmine OÜ-le Esteetika- ja Tantsukool lasteaiarühma avamiseks Rakvere linnas
 
2. Töörühma liikmete nimetamine 
 
3. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Pääsukese tn 10
 
4. Kasutuslubade väljastamine kanalisatsioonitorustikele L. Koidula ja Võimla tänavatel, Kastani puiesteel ja Silla tn 4a
 
5. Projekteerimistingimuste määramine eramu, aadressil Maasika tn 17 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks
 
6. Projekteerimistingimuste määramine elamu abihoone, adressil Tuvi tn 1 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks
 
7. Tõusu tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
 
8. Võidu tn 67 kinnistu põhjapoolse osa detailplaneeringu koostamise algatamine
 
9. Katastriüksuse aadressi ja katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
 
10. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi ja sihtotstrabe määramine
 
11. Informatsioon J. Kunderi tänaval üle kinnistu piiri ulatuva terrassi kohta
 
12. Jäätmeloa muutmise taotluse suhtes arvamuse andmine
 
13. Aktsiaseltsile Rakvere Vesi seoses Uue tänava teekatte paigaldamisega tehtud ettepaneku arutamine 
 
14. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja ostueesõigusest loobumine
 
15. Linnavara kasutusse andmine 
 
16. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
 
17. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
 
18. Taksoveoloa andmine
 
19. Taksoveoloa andmine
 
20. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist