« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 10.06.2019 istungi päevakord

1. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 17. jaanuari 2018 määruse nr 5 „Riigieelarve toetusfondist matusetoetuse eraldamise kord" muutmine" esitamine

2. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere Spordikooli põhimäärus" esitamine

3. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine mittetulundusühingule SUUSAKLUBI TELEMARK.

4. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine mittetulundusühingule Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit

5. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine MTÜ`le RAKVERE JK TARVAS

6. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe

7. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Sotsiaalkeskusele

8. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Muusikakoolile

9. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Kultuurikeskusele

10. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Osaühingule Muusikakool Rajaots

11. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Põhikoolile

12. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Mittetulundusühingule Rakvere Loovuskool

13. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere RC Hobikeskus OÜ`le

14. Soodustingimustel rajatise kasutusse andmine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe

15. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 7

16. Tee ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressidel Tallinna tn 10 ja Tallinna tn 12a

17. Riigihanke „Raudtee tänava remonttööd" pakkumuse edukaks tunnistamine

18. Kasutuslubade väljastamine külmavee- ja kanalisatsioonitorustikele Pikal tänaval, Kooli ja Spordi tänavatel

19. Projekteerimistingimuste määramine Vabaduse platsi detailplaneeringus määratud hoonete lubatud maksimaalse kõrguse suurendamiseks Vabaduse tn 4 krundil Rakvere Pauluse kiriku rekonstrueerimise ja juureehituse ehitusprojekti koostamiseks

20. Riigi omandisse jäetavale maaüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta

21. Enampakkumise korraldamine metsamaterjali müügiks

22. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

23. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamiseks" esitamine

24. Tehnorajatise üleandmine Aktsiaseltsile Rakvere Vesi

25. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu müük

26. Pakkumusmenetluse korraldamine investeerimislaenu võtmiseks

27. Rakvere Linnavalitsuse raamatupidaja teenistuskoha palgaastme kinnitamine

28. Istungite korraldus suvel