« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 09.09.2019 istungi päevakord


1. Lihthanke korraldamine Rakvere Tervisekeskuse hoone puhastusteenuse tellimiseks

2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine

3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine

4. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressil Võidu tn 63

5. Projekteerimistingimuste määramine vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitusprojekti koostamiseks Terase tänaval, Uuel tänaval, Uus tn 19 ja Võidu tn 67

6. Pakkumise „Rakvere linna Jaama puiestee ja Ilu puiestee rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

7. Teliku tn 2 juurdepääsutee ehituskulud

8. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine

9. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Nortsu tee T1 isikliku kasutusõiguse seadmine Apnor OÜ kasuks

10. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

11. Korteriomandi võõrandamiseks enampakkumise korraldamine

12. Ülevaade purikatuste kasutamisest Haminas ja Savonlinnas

13. Verundia Osaühingu ettepaneku arutamine

14. Sushi Tiger OÜ pöördumise arutamine