« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 08.04.2019 a korraldusega nr 202 kehtestati Parkali platsi detailplaneering.

Planeeritavale alale jäävad Ferdinand Gustav Adoffi tn 1, Parkali tn 6, Spordi tn 2 kinnistud ja neid ümbritsev ala ning osaliselt Parkali tn 4 ja Pikk tn 19 kinnistud.

Planeeringu kehtestamise järgselt liidetakse Parkali tn 6  ja Spordi tn 2 kinnistud ja muudetakse kõikide planeeritaval alal olevate kinnistute piire.

Detailplaneeringuga jäetakse võimalus planeeritavatele kinnistutele rajada nii elamu,- kui ka ärihoone ja samuti on võimalus rajada ühiskondlik hoone. Detailplaneeringuga on määratud lubatud hoonestusala ja selle lubatud maksimaalne kõrgus absoluutses kõrgussüsteemis.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve ärimaa. Planeeritav tegevus ei ole vastuolus Rakvere linna üldplaneeringuga.

Planeeritava ala suurus u 15 900 m².