« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 06.05.2019 istungi päevakord kell 15.00

1. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere Linnavalitsusele Office 365 litsentside ostmiseks

2. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna noorte tunnustamise kord" esitamine (1.lugemine)

3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

4. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

5. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

6. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

7. Pakkumismenetluse „Rakvere pilootalal sademevee süsteemide mõõdistus ja andmete töötlus" pakkumuse edukaks tunnistamine

8. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Raudtee tänava remonttööde teostaja leidmiseks

9. Taksoveoloa andmine

10. Eraldise tegemine