« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 04.03.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
2. Kahjunõude lahendamine
 
3. Rakvere linnapäevade laadal kaupade ja teenuste müügi kord 
 
4. Eestkostetavale kuuluva mootorsõiduki võõrandamise enampakkumise tulemuse kinnitamine 
 
5. Soodustingimustel ruumide ja rajatise kasutusse andmine mittetulundusühingule Eesti Poksiliit.
 
6. Mittetulundusühingu Energiamess taotluse arutamine
 
7. Ehitusloa väljastamine südalinna kaugküttetorustiku osade ehitamiseks 
 
8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Teliku tn 2
 
9. Projekteerimistingimuste määramine hoone, aadressil Pikk tn 66/1 esialgsest mahust üle 33% laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
 
10. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere koolides valgustustiheduse mõõdistamiseks
 
11. Lihthanke korraldamine Rakvere linna tänavate remonttööde teostaja(-te) leidmiseks
 
12. L. Koidula tn 14 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
 
13. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks
 
14. Kütuse tn 16a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
 
15. Parkali platsi detailplaneeringu vastuvõtmine
 
16. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõlvaku tn 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" esitamine
 
17. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõlvaku tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" esitamine.
 
18. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Liiva tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
 
19. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Tuvi tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
 
20. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Võidu tänav T4 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks