« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 02.10.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

4. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

5. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

6. Hooldekodu toetuse andmine

7. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 6 „Sünnitoetus ja kooli alguse toetus" muutmine" esitamine

8. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Südamehaigete ühing

9. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule LÄÄNE-VIRUMAA SPORDIVETERANIDE KOONDIS

10. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Palermo Spordiklubi

11. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Eesti Karud

12. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Spordiklubi Lääne - Virumaa Kalev

13. Kasutusloa väljastamine aadressil Tõusu tn 11a

14. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Heina tn 14 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

15. Tammetõru tn 3 ja Tammetõru tn 5 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

16. Jäätmeloa muutmise taotluse suhtes arvamuse andmine

17. Enampakkumise korraldamine metsamaterjali müügiks.

18. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

19. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

20. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Võidu tn 39 maaüksusest 1/4 mõttelise osa munitsipaalomandisse taotlemine" esitamine

21. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine kalmistumajanduse infosüsteemi tarkvara kasutamise ning andmekogu majutusteenuse ostmiseks" esitamine

22. Perearsti konkursile esindaja nimetamine

23. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 27. veebruari 2013.a. otsuse nr 40 „Rakvere Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine

24. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule" esitamine