« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 02.09.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Puudega inimesele eluruumi kohandamise toetuse määramine

3. Avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks

4. Rakvere Kungla Lasteaeda sobitusrühma moodustamine

5. Õpilaste arvu suurendamine Rakvere Gümnaasiumi klassides 2019/2020. õppeaastal

6. Õpilaste arvu suurendamine Rakvere Reaalgümnaasiumi klassides 2019/2020. õppeaastal

7. Rakvere Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2019–2022

8. Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine

9. Rakvere Spordikooli töötajate koosseisu kooskõlastamine

10. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Kammerkoor SOLARE

11. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Noorteteater Jabloko

12. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Segakoor Viroonia

13. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ- le Seeniortants

14. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Aia tn 26

15. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Papiaru ja Kopteri tänavatel

16. Rakvere linnavalitsuse 12. augusti 2019. a korralduse nr 483 „Projekteerimistingimuste määramine elektrivõrgu elementide (maakaabelliinid, elektri jaotus- ja liitumiskilbid, varutoru) rajamise ehitusprojekti koostamiseks aadressidel Rakvere linn, Vabaduse tn 4a, Vabaduse tn 4, Vabaduse tn 1, Viru tn 2, Võimla tn 3, L. Koidula tn 11, L. Koidula tn 11a, Vabaduse, Viru, Võimla ja Tuleviku tänavatel ja alajaama rajamise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Rakvere linn, Vabaduse tn 1" muutmine

17. Pakkumismenetluse „Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus" korraldamine

18. Näituse tn 20 katastriüksuse jagamine

19. Rakvere linnavalitsuse 17.juuni 2019 korralduse nr 382 „Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine" osaline kehtetuks tunnistamine

20. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine

21. Rakvere linnavalitsuse 02. aprilli 2018 korralduse nr 199 „Turvalisuse ja kuriteoennetuse komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

22. Sushi Tiger OÜ pöördumise arutamine