« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 01.04.2019 istungi päevakord

1. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

2. Hooldekodu toetuse ja sotsiaaltransporditeenuse määramine

3. Hooldekodu toetuse ja sotsiaaltransporditeenuse määramine

4. Lihthanke „Rakvere linna tänavate remonttööd" pakkumuste edukaks tunnistamine

5. Oja tn 12b kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine

6. Oja tn 14 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine

7. Projekteerimis-ehitustöövõtu tellimine Maidla tn 16, Suve tn 8 ja Vabaduse tn 65 mänguväljakute rekonstrueerimiseks

8. Eesti- Vene piiriülese koostööprogrammi raames rahastatava projekti partnerluslepingu sõlmimine

9. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Pääsukese tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

10. Taksoveoloa andmine

11. Informatsioon koolivõrgu ümberkorraldamise kohta