« Tagasi

Rakvere linnas antakse täiendavat toetust huvitegevuse ja huvihariduse valdkonda

27.02.2019.a kinnitas  Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 2 huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019-2021 aastaks.

Kava on kättesaadav linna kodulehel  (link  Riigi Teatajasse) https://www.riigiteataja.ee/akt/402032019007

Kava alusel suurendati toetuse mahtu vähekindlustatud perede lastele huvitegevuse ja huvihariduse toetamiseks, samuti panustatakse info võimaluste loomisse.

Lisaks koostas rakvere linnavalitsus täiendava toetuse taotlemise tingimused ja korra:

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse andmise tingimused ja kord 2019. aastal: https://www.riigiteataja.ee/akt/418042019008

täiendavat toetust antakse:

 1. Uute ja täiendavate huvitegevuse võimaluste loomiseks
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kelle üheks tegevuseks on Rakvere linna noortele suunatud huvitegevuse pakkumine.
 • Toetust antakse uuendusliku või täiendava huvitegevuse alustamiseks, eelkõige loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas, vajalike vahendite ostmiseks (infotehnoloogiline lahendus, tarkvara jms) või olemasoleval huvialal uuendusliku metoodika (nutikad lahendused, koostöö huvikoolide vahel, puuetega laste kaasamine jms) kasutusele võtmiseks.
 • Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 8000 eurot.
 • Taotlemise tähtajad on 15. mai ja 26. august.
 • Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020. õppeaastal.

 

Taotlema

http://rakvere.kovtp.ee/et/e-teenused

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendav toetus uute ja täiendavate huvitegevuse võimaluste loomiseks

 

 1. Huvitegevuse jätkamise toetus
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kes said huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust 2018. aastal ja soovivad eelnevalt toetatud tegevust jätkata.
 • Toetust võib taotleda vahendite soetamiseks, huvitegevusvõimaluste laiendamiseks, huvitegevuse juhendaja töötasu maksmiseks ja metoodilisteks materjalideks, mis loob täiendavaid võimalusi linna noortele.
 • Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 2000 eurot.
 • Taotlemise tähtajad on 15. mai ja 26. august.
 • Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020 õppeaastal.

Taotlema

http://rakvere.kovtp.ee/et/e-teenused

Huvitegevuse jätkamise toetus

 

 1. Huvitegevuse tutvustamise toetus
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad üldhariduskoolid.
 • Toetuse eesmärk on esimeses kooliastmes õppiva lapse huvitegevuse valiku lihtsustamine. Kooli pikapäevarühmas pakutakse koostöös huvitegevuse ja huvihariduse võimaluste pakkujatega Rakvere linnas huvitegevusi loodus-, täppis- ja tehnikateaduste, spordi, muusika, tantsu ja kunsti valdkonnas ning üldkultuurilistes valdkondades.
 • Taotlemise tähtaeg on 20. juuni 2019. a.
 • Täiendava toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020 õppeaastal.

 

Taotlema

http://rakvere.kovtp.ee/et/e-teenused

Huvitegevuse tutvustamise toetus

 

 1. Laagrites ja võistlustel osalemise toetus
 • toetuse sihtgrupp on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn
 • Toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus).
 • Taotluse võib esitada organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).
 • Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas.
 • Toetust saab taotleda jooksvalt kuni vahendite lõppemisene

 

 

 1. Transporditoetus
 • Transporditoetus on täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus transpordikulude kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.
 • Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.
 • Toetust määratakse ühe huvihariduse või huvitegevuse ringi toetamiseks ning mitte rohkem kui 30 eurot kuus taotleja kohta.

27.02.2019.a kinnitas  Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 2 huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019-2021 aastaks.

Kava on kättesaadav linna kodulehel  (link  Riigi Teatajasse) https://www.riigiteataja.ee/akt/402032019007

Kava alusel suurendati toetuse mahtu vähekindlustatud perede lastele huvitegevuse ja huvihariduse toetamiseks, samuti panustatakse info võimaluste loomisse.

Lisaks koostas rakvere linnavalitsus täiendava toetuse taotlemise tingimused ja korra:

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse andmise tingimused ja kord 2019. aastal: https://www.riigiteataja.ee/akt/418042019008

täiendavat toetust antakse:

 1. Uute ja täiendavate huvitegevuse võimaluste loomiseks
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kelle üheks tegevuseks on Rakvere linna noortele suunatud huvitegevuse pakkumine.
 • Toetust antakse uuendusliku või täiendava huvitegevuse alustamiseks, eelkõige loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas, vajalike vahendite ostmiseks (infotehnoloogiline lahendus, tarkvara jms) või olemasoleval huvialal uuendusliku metoodika (nutikad lahendused, koostöö huvikoolide vahel, puuetega laste kaasamine jms) kasutusele võtmiseks.
 • Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 8000 eurot.
 • Taotlemise tähtajad on 15. mai ja 26. august.
 • Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020. õppeaastal.

 

 

 1. Huvitegevuse jätkamise toetus
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kes said huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust 2018. aastal ja soovivad eelnevalt toetatud tegevust jätkata.
 • Toetust võib taotleda vahendite soetamiseks, huvitegevusvõimaluste laiendamiseks, huvitegevuse juhendaja töötasu maksmiseks ja metoodilisteks materjalideks, mis loob täiendavaid võimalusi linna noortele.
 • Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 2000 eurot.
 • Taotlemise tähtajad on 15. mai ja 26. august.
 • Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020 õppeaastal.

 

 

 1. Huvitegevuse tutvustamise toetus
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad üldhariduskoolid.
 • Toetuse eesmärk on esimeses kooliastmes õppiva lapse huvitegevuse valiku lihtsustamine. Kooli pikapäevarühmas pakutakse koostöös huvitegevuse ja huvihariduse võimaluste pakkujatega Rakvere linnas huvitegevusi loodus-, täppis- ja tehnikateaduste, spordi, muusika, tantsu ja kunsti valdkonnas ning üldkultuurilistes valdkondades.
 • Taotlemise tähtaeg on 20. juuni 2019. a.
 • Täiendava toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2019/2020 õppeaastal.

 

 1. Laagrites ja võistlustel osalemise toetus
 • toetuse sihtgrupp on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn
 • Toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus).
 • Taotluse võib esitada organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).
 • Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas.
 • Toetust saab taotleda jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni.

 

 

 1. Transporditoetus
 • Transporditoetus on täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus transpordikulude kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.
 • Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.
 • Toetust määratakse ühe huvihariduse või huvitegevuse ringi toetamiseks ning mitte rohkem kui 30 eurot kuus taotleja kohta.

 

Transporditoetus