« Tagasi

Pakkumusmenetluse korraldamine Pikk tänava rekonstrueerimistöödele muinsuskaitselise järelevalve teenuse osutamiseks

Soovime hinnapakkumust riigihankele „Rakvere linna Pikk tänava I etapi rekonstrueerimistööd", (viitenumber 198518) muinsuskaitselise järelevalve teenuse osutamiseks. Järelevalve teenuse tellijaks on Rakvere Linnavalitsus.

Teenus osutada vastavalt kehtivale seadusandlusele sh Kultuuriministri 15.06.2011 määrusele nr 10 „Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord" ning pakkumuskutse lisale „Hankelepingu projekt".

Pakkujal peab teenuse osutamisel olema vastutav isik kellel on kehtiv tegevusluba. Hankija kontrollib nimetatud tegevusloa olemasolu Kultuurimälestiste riiklikust registrist. Pakkuja esitab andmed vastutava isiku kohta.

Pakkumuses esitada teenuse kogumaksumus ja 1 kuu teenuse maksumus. Pakkumuses arvestada teenuse kestuseks 7 kuud.

Teenuse kogumaksumuse hind võib muutuda juhul kui ehitushanke tähtaegne valmimine pikeneb/väheneb ja sellest lähtuvalt tekib vajadus teenuse osutamise tähtaja pikendamiseks/vähendamiseks. Teenuse osutamise tähtaja pikenemisel/vähenemisel on arvestusühikuks 1 kuu. Lepingu Hind suureneb/väheneb proportsionaalselt teenuse pikenemise/vähenemise ajaga.

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaima hinnaga teenuse kogumaksumus.
Töödega alustamise aeg kokkuleppel. Tellija  ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.
Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 18. märts 2019. a  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee. Lisaküsimuste korral võtta ühendust eelnimetatud e-posti aadressil või telefonil 5053361.

Projektdokumentatsioon: „Pikk tänava rekonstrueerimine" saab alla laadida aadressilt:

https://www.dropbox.com/sh/dc4x2e52vqfq4zp/AAA0UfxX2m8foQFzQbiB55Bea?dl=0

 

Hankelepingu projekt