« Tagasi

Ootame kaasa mõtlema Narva2024 infopäeval

10.06.2019

 

Ootame kohalike omavalitsuste kultuuri- ja haridusjuhte, kollektiivide liidreid ja teisi aktiivseid inimesi 13.06 kell 10.00  Rakvere Kultuurikeskusesse (F. R. Kreutzwaldi 2), kus toimub info/koostööseminar, mille raames annab Narva 2024 toimkond koos Ilmar Raagiga ülevaate Narva kandidatuuri staatusest, Kultuuripealinna mõttest, programmi põhimõtetest ja selle koondamise printsiibist ning sellest, kuidas ka Lääne-Virumaa saab programmi ideid pakkuda ning sellega liituda. Vajadusel pannakse paika kuupäev, millal toimkond taas Rakverre tuleb, et ideid juba täpsemalt vormistada.

Narva 2024 toimkond: Kultuuripealinna staatus ei ole pelgalt "kultuuri" projekt, vaid mõjutab väga mitmeid valdkondi. Narva kandidatuuri puhul võetakse seda mitte niivõrd tiitlina, vaid tööriistana - kultuuripealinnaga kaasnev kajastus, avalik huvi ning lisaressursid aitavad kindlasti rikastada meie (nii Lääne- kui Ida-Virumaa) kultuurielu, kuid lisaks sellele võimaldab see protsess aidata lahendada erinevaid probleeme, juhtida tähelepanu teemadele, mis on olulised, kuid jäänud tähelepanuta, ning lõppkokkuvõtteks sooritada arenguhüpet. Kultuuriprogramm, mille peab Narva taotluse raames välja pakkuma, peab töötama tööriistana, ning hõlmama väga erinevaid elu aspekte. Nt. lihtsalt üks kontsert ei ole piisavalt tugev argument, et olla Kultuuripealinna programmi osa, isegi kui see on suur kontsert. Et olla programmi osa, võiks tal olla nt. kohalik + regionaalne + rahvusvaheline mõõde, hariduslik aspekt, ebasoodsamas olukorras olevate ühiskonna liikmete kaasamise aspekt, jne. Narva ja Virumaa kandidatuuri puhul, võiksid tulla kõne alla projektid/üritused, mis ühendavad meie kahte Virumaad üheks regiooniks.

Lisainfo, küsimused:

Ivan Sergejev
Peaarhitekt (direktori asetäitja)
Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Linnavalitsus

aadress:  Peetri 5 - 305, 20308 Narva
telefon:  +372 359 9058 / +372 5785 0810
e-mail: ivan.sergejev@narvaplan.ee
koduleht: www.narvaplan.ee