« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 23. septembri 2019. a istungi päevakord kell 15.00

Rakvere linnavalitsuse 23. septembri 2019. a istungi päevakord 

 

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

 

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

 

3. Linnavara valitseja määramine

 

4. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

 

5. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

 

6. Hooldajatoetuse määramine

 

7. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 

8. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

 

9. Rakvere Rohuaia Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

10. Rakvere Kungla Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

11. Rakvere Kungla Lasteaia 2018/2019. õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine

 

12. Rakvere Rohuaia Lasteaia 2018/2019. õppeaasta kokkuvõtete läbivaatamine

 

13. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Reaalgümnaasiumile

 

14. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Põhikoolile

 

15. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Kultuurikeskusele

 

16. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine MTÜ-le Rõõmu Tehas

 

17. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine mittetulundusühingule Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakvere Karmeli Kogudus

 

18. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine mittetulundusühingule Loominguline Selts ATHENA MAJA

 

19. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine mittetulundusühingule Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur

 

20. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Mittetulundusühingule Muinasjutuline loomepisik

 

21. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Sihtasutusele Virumaa Muuseumid

 

22. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Mittetulundusühingule Saiapätsike

 

23. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Tugev Tahe

 

24. Eraldise tegemine Rahvusooperile Estonia

 

25. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Pikk tn 3

 

26. Kasutusloa väljastamine aadressil Vallikraavi tn 8

 

27. Pakkumismenetluse korraldamine Pikk tn 22 nõlva projektlahenduse tellimiseks

 

28. Põhja tn 30 ja Põhja tänav L1 ning Põhja tänav L2 katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine

 

29. Kesk tn 32 ja Kesk tänav L1 katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine

 

30. Põhja tn 19 ja Lääne tänav L1 katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine

 

31. Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara rendile admiseks

 

32. Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara rendile andmiseks

 

33. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule MEMENTO RAKVERE ÜHING

 

34. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA

 

35. Kinnistu müügi enampakkumise korraldamine