« Tagasi

Rakvere linn müüb raiejäätmeid

Rakvere linn müüb raiejäätmeid

Rakvere linn müüb linnametsade hooldus- ja võsaraie käigus tekkinud raiejäätmeid. Seoses sellega ootame raiejäätmete ostjatelt hinnapakkumisi. Raiejäätmed on ladustatud virnastatult Rakvere linnale kuuluval kinnistul Kunderi tävaval, Ööbiku tänaval, Lilleoru tänaval, Tartu tn 61 erakinnistul ja Arkna tee 19 kinnistul. Hinnanguliselt on raiejäätmete maht 250 m3. Raiejäätmetega on võimalus enne pakkumuse esitamist tutvuda kohapeal.

Pakkumine esitada 1 m3 (hakitud puistekuupmeetri) kohta ilma käibemaksuta.

Enampakkumise võitjaga sõlmib linnavalitsus 7 päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest ostu-müügilepingu. Raiejäätmete hakkimine ja äravedu toimub hiljemalt kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist. Hakke täpne kogus selgub peale raiejäätmete hakkimist ning see määratakse üleandmise-vastuvõtmise aktis, mille allkirjastavad ostja ja linnavalitsuse esindaja. Üleandmise-vastuvõtmise akti alusel esitab linnavalitsus ostuhinna kohta arve, mis peab olema tasutud hiljemalt kahe nädala jooksul.

Kirjalike pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. september 2019 kell 10.00. Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil linnavalitsus@rakvere.ee või esitada kinnises ümbrikus Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20, Rakvere. Pakkumusele lisada märge „Raiejäätmed, mitte avada enne 24. septembrit 2019, kell 10.05".

Lisainfo saamiseks ning ladustatud raiejäätmetega tutvumiseks helistada +372 5089955.