« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 13.05.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Hooldekodu toetuse andmine

4. Hooldekodu toetuse andmine

5. Hooldekodu toetuse andmine

6. Hooldekodu toetuse andmine

7. Rakvere linnavalitsuse 29. oktoobri 2018. a korralduse nr 647 „Hooldekodu toetuse andmine" muutmine

8. Rakvere linnavalitsuse 29. oktoobri 2018. a korralduse nr 646 „Hooldekodu toetuse andmine" muutmine

9. Rakvere Kungla Lasteaia arengukava aastateks 2019-2028 kinnitamine

10. Erahuvikooli toetuse määramine Tähekiir Osaühingule

11. Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule Muusikakool Rajaots

12. Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL

13. Erahuvikooli toetuse määramine Mittetulundusühingule Urban Style

14. Erahuvikooli toetuse määramine Mittetulundusühingule Rakvere Loovuskool

15. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Loominguline Selts ATHENA MAJA

16. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur

17. Erahuvikooli toetuse määramine Gustavi Maja OÜ-le

18. Erahuvikooli toetuse määramine Ema Aed OÜ`le

19. Rakvere linna huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse taotluste hindamise komisjoni moodustamine

20. Rakvere linna noorte omaalgatusprojektide hindamise komisjoni moodustamine

21. Rakvere Spordikeskuse teenuste hindade kehtestamine

22. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil F. G. Adoffi tn 1

23. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Mõisavälja tänaval

24. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere linna J. Kunderi tänava teekatte taastusremondi tegemiseks

25. Pakkumusmenetluse „Rakvere linna Tammiku tänava rekonstrueerimisprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

26. Lihthanke „Tallinna tn 10 ja Tallinna tn 12a parkla rekonstrueerimistööd" pakkumuse edukaks tunnistamine

27. Pakkumusmenetluse „Projekteerimis-ehitustöövõtu tellimine Rakvere linnas Maidla tn 16, Suve tn 8 ja Vabaduse tn 65 mänguväljakute rekonstrueerimiseks ja projekteerimiseks" pakkumuse edukaks tunnistamine

28. Lihthanke „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu akende vahetus" pakkumuse edukaks tunnistamine

29. Pakkumusmenetluste korraldamine linnamööbli ostmiseks

30. Enampakkumise korraldamine linnavara müügiks

31. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

32. Taksoveoloa andmine

33. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

34. Elektrijalgrataste üleandmine Rakvere Kultuurikeskusele

35. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine laenu võtmiseks" esitamine.