« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 11.02.2019 istungi päevakord

1. WiFi4EU projekt
 
2. Lihthanke „Rakvere linna üldhariduskoolidele uute tahvelarvutite kasutusrendile võtmine" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
3. Riigihanke „Rakvere linna üldhariduskoolidele kasutatud infotehnoloogiliste vahendite kasutusrendile võtmine" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
4. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere Linnavalitsusele infotehnoloogiavahendite ostmiseks
 
5. Kahjunõude lahendamine
 
6. Eraldise tegemine 
 
7. Soodustingimustel ruumide ja rajatise kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.
 
8. Linnavara valitseja ülesannete täitja määramine.
 
9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks posti tänaval, Pikal tänaval, Posti tn 2, Pikk tn 17, Pikk tn 17a, Pikk tn 19, Pikk tn 22, Pikk tn 26 ja Pikk tn 30
 
10. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
 
11. Riigihanke korraldamine Rakvere tervisekeskusesse mööbli ostmiseks 
 
12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja ostueesõigusest loobumine
 
13. Hoonestusõiguse lepingus toodud ehitusloa taotlemise tähtaja pikendamine.