« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 04.02.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
3. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2019. a hankeplaan
 
4. Hooldekodu toetuse ja sotsiaaltransporditeenuse määramine
 
5. Hooldekodu toetuse ja sotsiaaltransporditeenuse määramine
 
6. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine 
 
7. Rakvere linnavalitsuse 19. märtsi 2018. a korralduse nr 171 „Rakvere Sotsiaalkeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine" muutmine
 
8. Mittetulundusühingu Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu lasteaias käivate laste hommikusöögi toetamine
 
9. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnapäevade laada müügipileti hinna kehtestamine" esitamine
 
10. Pakkumismenetluse „Rakvere seinamaalingute valgustuslahenduse idee väljatöötamine koos teostusega" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
11. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
 
12. Riigihanke „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse peatöövõtt" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
13. Lihthanke „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse omanikujärelevalve" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
14. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Moonaküla linnaosa tänavate remonttööde teostaja leidmiseks
 
15. Riigihanke korraldamine Rakvere tervisekeskusesse mööbli ostmiseks 
 
16. Lihthanke „Pikk tänava I etapi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve" pakkumuse edukaks tunnistamine
 
17. Lihthanke korraldamine Rakvere linnale kuuluvate objektide kindlustamiseks 
 
18. Lihthanke korraldamine kaubikbussi ostmiseks kapitalirendi korras
 
19. Rakvere linnavalitsuse 21. jaanuari 2019. a korralduse nr 36 „Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks" muutmine.