« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 28.01.2019 istungi päevakord

1. Hooldekodu toetuse andmine

2. Puudega inimesele eluruumi kohandamise toetuse määramine

3. Avalduse esitamine Viru Maakohtule

4. Pakkumismenetluse korraldamine projekti „Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamine" projektijuhi teenuse ostmiseks

5. Ehitusloa väljastamine aadressil Päikese tn 3

6. Kasutusloa väljastamine aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 17

7. Jaama pst 30 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

8. Rakvere linnavalitsuse 15. oktoobri 2018 korralduse nr 617 „Servituutide seadmise lepingu sõlmimine" kehtetuks tunnistamine ja servituutide seadmise lepingu sõlmimine

9. Taksoveoloa andmine

10. Rakvere linnavalitsuse 10. detsembri 2018 korralduse nr 745 „Eluruumi üürilepingu sõlmimine" muutmine

11. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine" esitamine

12. Nõuete lootusetuks tunnistamine