« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 14.01.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
2. Rakvere linna koolieelsetes lasteasutustes hommikusöögi eest tasumine
 
3. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA
 
4. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL
 
5. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava" esitamine
 
6. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Nortsu tee T1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
 
7. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Narva tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
 
8. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele Viru tänav L1, Vabaduse tänav T1 ja Võimla tänav 1 isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
 
9. Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine