« Tagasi

Palume kõigil liiklejail arvestada võimaliku libedusega

Heitlik ilm on muutnud teeolud keeruliseks. Rakvere linna avalike teede, tänavate ja bussipeatuste heakorra eest hoolitsevad lepingupartnerid, kes on täna hommikust alates teinud libedustõrjet nii sõidu-, kõnni- kui kergliiklusteedel.

Rakvere linnavalitsus tuletab kõigile erakinnistuomanikele meelde, et Rakvere linna heakorraeeskirja kohaselt vastutab kinnistuga vahetult piirneva kõnnitee puhastamise eest kinnistu omanik.

Talvisel ajal peab omanik koristama kõnniteelt lume ja lahtise jää ning tegema libedusetõrjet. Libedus peab olema tõrjutud hiljemalt 12 tunni jooksul selle tekkimisest. Libeduse tõrjeks soovitame kõnniteel kasutada liiva või killustikku jms läbimõõduga 2-6 mm.

Lumi ja lahtine jää peab olema puhastusalalt koristatud hiljemalt 24 tunni jooksul pärast lumesaju lõppemist. Kõnnitee läbitavuse tagamiseks tuleb vajaduse korral lund koristada ka lumesaju ajal, pikemaajalise saju või tuisu korral vähemalt üks kord 24 tunni jooksul.

Hoonete omanikel tuleb tagada katustele ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää eemaldamine liiklejaile ohutul viisil.

Palume kõigil liiklejail olla ettevaatlik.