« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 03.12.2018 istungi päevakord

1. Vähekindlustatud pere toimetuleku toetamine

2. Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonna projektide ja ürituste toetuse taotluse esitamine

3. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisus ametikohtade kooskõlastamine

4. Rakvere Reaalgümnaasiumi koolitöötajate koosseisus ametikohtade kooskõlastamine

5. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Sihtasutusele Innove taotluse „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse"" esitamine

6. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linna munitsipaalkoolide 2. klassi õpilastele 2019.aastaks ujumise algõpetuse läbiviimiseks

7. Rakvere Linnavalitsuse 16.05.2016 määruse nr 5 " Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" muutmine (1.lugemine)

8. Rakvere Spordikeskuse direktori ametisse nimetamine

9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kriidisoo tn 5

10. Kasutusloa väljastamine aadressil Võidu tn 3

11. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere kaugküttepiirkonna Südalinna soojussvõrgu ehitusprojekti koostamiseks Pika tänava piirkonnas

12. Jaama pst 30 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

13. Seinamaalingute valgustamise lahenduse teostamiseks korraldatud pakkumismenetluse nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumismenetluse korraldamine

14. Välireklaami avalikustamiseks loa andmine

15. Välireklaami avalikustamiseks loa andmine

16. Rakvere linna C. R. Jakobsoni tänava (lõik Parkali tn – Kastani tn) rekonstrueerimisprojekti koostamine, pakkumuse edukaks tunnistamine