« Tagasi

Rakvere linna turvalisuse- ja liikluskomisjonid kaardistasid uue aasta väljakutseid

Rakvere Linnavalitsus
PRESSITEADE
30.11.2018

 

Rakvere linna turvalisuse ja kuriteoennetuse komisjon kogunes koos liikluskomisjoniga aasta viimaseks ühiseks nõupidamiseks, kus võeti kokku tänavu tehtu turvalisuse ja liikluskorralduse valdkonnas ning kaardistati järgmiseks aastaks planeeritavad tegevused ja ootused.

Rakvere linnapea Marko Torm märkis komisjonide tööd kokku võttes, et turvalisuse ja liikluskomisjonide ühiste nõupidamiste käivitamine oli õige otsus, mida kinnitab ka aasta jooksul lahendatud probleemsete olukordade hulk linnas. „Ühine infoväli, arusaam ja omavaheline koostöö võimaldavad komisjonidel senisest efektiivsemalt keskenduda lahenduste leidmisele," sõnas Torm. „Meil ei ole vaja eraldi nõukodasid ja komisjone, kes üksteisega infot vahetada ei suuda ja suurt osa tegevusi dubleerivad. Inimeste töö aeg on väärtuslik ja tegemist ootavaid asju on palju. Igast nõupidamisest ja koosviibimisest peab sündima linlaste jaoks praktiline kasu," lisab linnapea.

Rakvere politseijaoskonna juhil Tarmo Tammistel on hea meel, et vahepeal nö varjusurmas olnud turvalisuse- ja liikluskomisjon on uue hoo sisse saanud. „Oma loomult on liiklus ja liikluskorraldus üks turvalisuse osasid ning neid lahutatuna käsitleda ei ole mõistlik," selgitab Tammiste.

2018. aasta mahukamate tegevustena tõi linnapea välja Karja, Parkali, Võidu ja Kasarmu tänavate rekonstrueerimise, uute kergliiklusühenduste väljaehitamise Vaala ja Põhjakeskuse suunal, lisavalgustuse paigaldamise Jaama puiesteele ja Tammiku tänavale ning kinnitunud tööplaani täiendavate turvakaamerate paigaldamiseks linnaruumi. „Saame kinnitada, et linnavolikogu on heaks kiitnud meie ettevalmistatud investeeringute plaani videovalve mahu ja kvaliteedi suurendamiseks 2019. aasta eelarves ja seetõttu suudame linna videovalvet arendada olulises mahus. Nii politsei kui teiste partnerorganisatsioonide ettepanekud on kõik käsitlust leidnud ning enamus linnale pandud ootusi ka aasta jooksul lahenduse leidnud," märgib komisjoni tööd juhtiv Torm.  

Tarmo Tammiste sõnul on videovalve temaatika turvalisuse tagamisel väga oluline, sest kaamerad mõjuvad distsiplineerivalt. „Meil on ka mitmeid juhtumeid, kus linnakaamera salvestis on kaasa aidanud kuriteo lahendamisele," toob Rakvere politseijuht näite. Tammise lisab, et kuna tehnika areneb sedavõrd kiiresti, on tänased, ligi kümme aastat vanad kaamerad ning nende tehnilised lahendused vananenud ning nende efektiivsus ei ole see mis võiks olla. „Uuemad kaamerad on oma kvaliteedilt ning võimaluste poolest juba sellised, mille kasutegur oleks olulisemalt suurem kui täna," nendib Tammiste.

Olulise muudatusena luuakse alates 1. jaanuarist linnavalitsuse struktuuri täiendav järelevalvespetsialisti ametikoht, mis võimaldab linnaruumis senisest rohkem teha tööd ühistranspordiga seonduvalt, koledate ja räämas hoovide korrastamisel, ehitusjärelevalves, parkimise korraldamisel, haljasalade ja linnatänavate hooldamisel jms.

2019. aasta arendustena on plaanis selgitada vajadust kiirustabloode paigaldamiseks linnaruumi, parkimiskorralduse ülevaatamine kesklinnatsoonis, tänavavalgustuse kaasajastamine LED-valgustitega, linna treppide ja sildade käsipuude valgustamine, kergliiklusteede võrgu jätkuv arendamine, mitme silma riivava kinnistu ja seina korda tegemine ning C. R. Jakobsoni tänava rekonstrueerimine Parkali ja Kastani tänavate vahelise lõigul. Suur väljakutse saab olema ka linna sissesõitude täiendav valgustamine koostöös Maanteeametiga. „Oleme sel eesmärgil kohtunud ka Maanteeameti esindajatega ja loodame leida tänasele ohtlikule olukorrale lahenduse," loodab linnapea.

Rakvere politseijuht Tarmo Tammiste märgib: „Tervikuna loodan seda, et läbi koostöö erinevate sidusorganisatsioonidega jõuaksime üks hetk sinnani, kus mõeldes järjekordselt Rakvere linna aunimetusele, võiks see sundimatult olla – Turvalisuse pealinn Rakvere. Mõelda tuleb alati suurelt ning eesmärgidki peaksid suured olema."