« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 12.11.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

4. Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevustoetuste taotluste esitamine.

5. Rakvere Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

6. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2019. aasta eelarvest tegevustoetuste taotluste esitamine.

7. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2019. aasta eelarvest tegevustoetuste taotluste esitamine.

8. Mittetulundusühingu Noortekonverentsid pöördumise arutamine

9. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine

10. Rakvere Spordikooli töötajate koosseisu kooskõlastamine.

11. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks L.Koidula ja Silla tänavatel, Kastani puiesteel ja Kastani pst 16a

12. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks L. Koidula tänaval

13. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse riigihanke ja omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks" esitamine

14. Riigihanke „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse peatöövõtt" korraldamine

15. Lai tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

16. Kopteri tn 2, Kopteri tn 4, Papiaru tn 12 ja Kopteri tänav T1 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

17. Pakkumismenetluse „Rakvere Pauluse kiriku pööningu osa kandekonstruktsioonide uuringu" pakkumuse edukaks tunnistamine

18. Välireklaami avalikustamiseks loa andmine

19. Lihthanke korraldamine mootorikütuse ostmiseks

20. Lihthanke korraldamine tehnilise valveteenuse ja valveseadmete hooldusteenuse osutaja leidmiseks

21. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

22. Hoonestusõiguse lepingutes toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine

23. Kinkelepingu sõlmimine korteriomandi omandamiseks

24. Kinkelepingu sõlmimine korteriomandi omandamiseks

25. Kinkelepingu sõlmimine korteriomandi omandamiseks

26. Enampakkumisel osalemine korteriomandi omandamiseks

27. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 20. detsembri 2017. a otsuse nr 103 „Rakvere Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine" esitamine

28. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu "Rakvere linna 2019. aasta eelarve" kohta muudatusettepaneku esitamine