« Tagasi

Rakvere linnavolikogu kinnitas Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

Rakvere linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määrusega nr 32 on kinnitatud  "Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030".

Kavaga saab tutvuda Riigi Teataja veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/408112018026 ning Rakvere linna veebilehel http://rakvere.kovtp.ee/et/linna-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arengukava.

Arendamise kavas saab tutvuda Rakvere linna vee-, kanalisatsiooni ja sademeveevõrgustiku investeerimisprojektidega aastateks 2018-2021, kaugemasse tulevikku jäävate ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise vajadustega, samuti leiab kavast prognoosi milliseks  võivad muutuda tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad aastani 2030.

Kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava vaadakse üle kord nelja aasta jooksul, seega järgmine suurem ülevaatus toimub 2022. aastal.