« Tagasi

Väärtustame õpetajaid

Täna, 5. oktoobril on õpetajate päev. Õpetaja ei ole lihtsalt keegi, kes aitab omandada uusi teadmisi ja oskusi, vaid keegi, kes annab oma ainet õpetades noorte eluteele kaasa ka killukesi endast. Oma elutarkusest, hingerikkusest, südamesoojusest. Lasteaiaõpetaja lasteaias on nagu teine ema. Klassijuhataja koolis niisamuti. Ta on abivalmis, hooliv ja toetav, kõigi jaoks olemas.

Õpetaja on väärtushoiakute kujundaja ja seoste looja ning õpetaja roll on toetada iga õppija arengut. Eestis on 24 693 inimest, kes on valinud õpetajaks olemise oma elukutseks. Neist 2 283 töötab kutsekoolides, 8 081 lasteaedades ja 14 329 üldhariduskoolides -  palju inimesi, kes iga päev annavad endast parima, et meie järeltulevad põlved oleksid targad ja haritud. Ometi ei ole see ainult õpetaja roll. Koostöös perega ja vastastikuse lugupidava suhtumisega õpetaja ja õpilase vahel saame kaasa aidata õpetaja ameti väärtustamisele. Saame koos kujundada väärtushinnanguid, mida põlvest põlve edasi antakse, et kasvaksid uued põlvkonnad rahuolevaid, väärikaid kodanikke. Meie suhtumine ja eeskuju on märgilise tähtsusega ja ma palun seda mitte unustada.

Õpetaja kutse, õpetajate professionaalne areng, vääriline töötasu ja õpetaja ametikoha väärtustamine – need on 2014-2020 Eestis prioriteetsed teemad, mida ka Rakvere linn esikohale seab.

Aitäh kõigile õpetajatele igapäevaselt südamega tehtud töö eest!

Triin Varek
Rakvere abilinnapea