« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 10.09.2018 istungi päevakord kell 15.00

1. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine
 
2. Toimetuleku toetamine
 
3. Õpilaste arvu suurendamine Rakvere Gümnaasiumi klassides 2018/2019. õppeaastal
 
4. Õpilaste arvu suurendamine Rakvere Reaalgümnaasiumi klassides 2018/2019. õppeaastal
 
5. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule KaRakTer
 
6. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Eesti Karud
 
7. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Spordiklubi Tugev Tahe
 
8. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Spordiklubi Eesti Karud
 
9. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine Mittetulundusühingule Viru Bull
 
10. Kultuuriorganisatsioonide esinduskollektiivide taotluste esitamine Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile. 
 
11. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu teenuste hindade kehtestamine
 
12. Perearsti konkursile esindaja nimetamine
 
13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks Pargi tänaval
 
14. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Võidu tn 67
 
15. Kasutusloa väljastamine aadressil Mõisavälja tn 6
 
16. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu aadressil Rohuaia tn 40 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks
 
17. Lai tn 20 hoone kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimisteenuse pakkumuse edukaks tunnistamine
 
18. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine
 
19. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine
 
20. Linnavara kasutusse andmine Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.