« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 10.08.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
 
4. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 27. juuni 2012. a määruse nr 7 „Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord" muutmine" esitamine
 
5. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu esitamine "Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 5 „Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord" muutmine"
 
6. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 3 „Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord" muutmine" esitamine
 
7. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Rakvere linnas riigigümnaasiumi asukoha määramine" esitamine
 
8. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule VIRUMAA TÜTARLASTEKOOR
 
9. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule IDAMAISE KULTUURI SELTS ALIMA
 
10. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 25. septembri 2013. a määruse nr 19 „Spordiürituste ja –projektide toetuse kord" muutmine" esitamine
 
11. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 25. septembri 2013. a määruse nr 18 „Kultuuriürituste ja –projektide tegevustoetuse toetamise kord" esitamine
 
12. Muudatusettepaneku esitamine Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 28. novembri 2012. a määruse nr 16 „Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord" muutmine" kohta
 
13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Võidu tn 3
 
14. Vahtra pst 81, Põhja tn 17 ja Lai tn 7 mänguväljakute rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustöövõtu pakkumuse edukaks tunnistamine
 
15. Lennuki tänava jalgtee ehitamise pakkumuse edukaks tunnistamine
 
16. Ostueesõigusest loobumine
 
17. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Hädaolukorra seaduse § 37 lõikest 2 tuleneva määruse kehtestamise delegeerimine" esitamine
 
18. Rakvere linnavolikogu menetluses olevate määruste eelnõude kohta esitatud muudatusettepanekute arutamine.