« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus võtab tööle hoolduskoordinaatori

Rakvere Linnavalitsus võtab tööle alates 01.08.2018 tähtajaliselt kuni 31.07.2019 koostöös Sotsiaalministeeriumiga pilootprojekti raames hoolduskoordinaatori

 

Hoolduskoordinaatori tööülesandeks on

  1. Viia ellu esmase- ja juhtumipõhise nõustamise tegevused ning InterRai kontakthindamine:
  • Koostöös piirkondliku võrgustikuga hooldusvajadusega inimese tuvastamine:
  • InterRai kontakthindamise läbiviimine ja varasemate hindamiste koondamine ning esmase toe pakkumine
  1. Koostöös teiste võrgustikuliikmetega teenuste plaani koostamine ja inimese aktiivne abistamine teenuste plaanis olevate teenuste saamiseks;
  2. Koostöö arendamine sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuse osutajate vahel.

 

Ootused kandideerijale :

  • Sotsiaaltöö- või õendusalane kõrgharidus ja vähemalt ühe aasta pikkune töökogemus sotsiaaltöö või õenduse erialal.
  • Valmisolek osaleda Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatavatel koolitustel;
  • Valmisolek teha koostööd piirkonnas tegutsevate sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuse osutajatega, sh korraldada võrgustikukohtumisi;
  • Eesti keele valdamine C1 tasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Tööle asumise aeg: alates 01.08.2018

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendavad dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai 20, Rakvere, 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 12.07.2018

Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket, kersti.suun-deket@rakvere.ee