« Tagasi

Soovime hinnapakkumist Rakvere linnas asuvate prügikastide väljavahetamiseks/paigaldamiseks

Olukorda ilmestavad pildid ja tabel prügikastide asukohtadega, mis on leitavad veebiaadressil: https://www.dropbox.com/sh/nead1wwkde0fz9s/AABROLePOxrGAI0oe6YJMq_Ma?dl=0

Kokku on vajalik välja vahetada/paigaldada  ca. 42 uut ja olemasolevat prügikasti, tööde maht võib jooksvalt muutuda. Prügikast koosneb kahest osast – jalast ja kastiosast. Prügikasti jalg peab kinnituma poltide, betooniankrute vms kohtkindlalt postvundamendil. Jala kinnituslapi mõõdud on 130x130 mm, betoonvundamendi läbimõõt peab olema vähemalt 200 mm. Kinnitus peab taluma ka jõulisemat inimese poolset käsitlemist, kasutada kübarmutreid. Jala ja kastiosa ühenduspoldid on komplektis olemas.

Hinnapakkumises palume välja tuua ühe prügikasti vahetamise keskmise tükihinna (ilma käibemaksuta), mis arvestaks kõikide kaasnevate kuludega. Tööde lõppmaksumus sõltub paigaldatud prügikastide arvust. Arvestada tuleks vahetatavate prügikastide demonteerimise, utiliseerimise ja pinnase/katendite taastamistöödega. Enne pakkumuse esitamist tutvuda olemaoleva olukorraga.

Pakkumuses palume välja tuua võimaliku töödega alustamise aja ja planeeritud tööde kestuse.

Töödega alustamise aeg kokkuleppel.

Pakkumuse maksumuse palume esitada koos käibemaksuga ja ilma selleta. Juhul kui pakkuja ei ole käibemaksukohuslane, palume vastava asjaolu pakkumuses ära märkida.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Hankija võib asuda pakkujatega läbirääkimistesse pakkumuse objektiks olevate tehniliste lahenduste, tööde mahu ja sellest tulenevalt ka tööde maksumuse osas.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 26. juuni 2018 e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee.

Pakkumuse kehtivuseks märkida 2 kuud.