« Tagasi

Kaitsevägi viib 16.-18. aprillil 2018 Rakveres läbi riigikaitselise õppuse

16.-18. aprillil 2018 viiakse Lääne-Viru maakonnas ja Rakvere linna lähiümbruses läbi kaitseväe 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni riigikaitseline erialane harjutus.

Kavandatava harjutuse läbiviimisel kasutatakse alates 16.04  kell 08:00 kuni 18.04 kell 22:00  järgnevaid Rakvere linna territooriumi maa-alasid: Arkna tee 17 ja 19, Arkna tee 7, Nortsu tee 17, Näituse tn 28, F. R. Kreutzwaldi tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 20.

Harjutusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis tähendab, et käsitulirelvadest laskmistel kasutatakse paukmoona alates kell 08:00 kuni kell 22:00. Paukmoona ei kasutata öisel ajal. 

Õppuse või harjutuse korraldamise ohutuse ja korra eest vastutav isik on veebel Andres Rebane, tel 5917 0951.