« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 26.02.2018 istungi päevakord

1. Mittetulunudusühinguga SPIN spordiprogrammi läbiviimiseks koostöölepingu sõlmimine

2. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu „ Rakvere linnavolikogu 18. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused" muutmine" kohta esitatud muudatusettepaneku kohta arvamuse andmine

3. Mittetulundusühingu Eesti Tervislike Linnade Võrgustik juhatuse liikme kandidaadi esitamine

4. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Niine tn 10

5. Jäätmeloa muutmise taotluse kohta arvamuse andmine

6. Heina tn 21 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

7. Lihthanke korraldamine Rakvere linna tänavate remonttööde teostajate leidmiseks

8. Rakvere linnavalitsuse 29. mai 2017 korralduse nr 297 „Rakveres Lai tn 20 hoones asuvate ruumide kasutamise tasu kehtestamine" muutmine

9. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule HEA TERVIS

10. Linnavara võõrandamine otsustuskorras