« Tagasi

Rakvere Linnavalitsuse riigihange „Vähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmine“ 2018 aastal

Rakvere Linnavalitsus otsib koostööpartnerit lihtsustatud korras tellitava teenuseVähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmine" leidmiseks.

1. HANKE ISELOOMUSTUS

1.1. Hankija:

Nimi: Rakvere Linnavalitsus

Aadress: Lai 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik

Telefon: 322 5870

Faks: 322 5871

E-post: linnavalitsus@rakvere.ee

1.2. Riigihanke eest vastutav isik:

nimi: Kersti Suun-Deket

ametikoht: sotsiaalosakonna juhataja

telefon 32 25 896

e-post: kersti.suun-deket@rakvere.ee

1.3. Hankeobjekti kirjeldus: Toidukauba ostmine vähekindlustatud lastega peredele, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Rakvere linnas.

1.4. Hankelepingu täitmise tähtaeg:

01. veebruar 2018 – 31. detsember 2018.

2. Teenuse kirjeldus

Teenuse eesmärk on leevendada vähekindlustatud lastega perede toimetulekuraskusi linna lastega peredele.

Toidukauba eest makstavat tasu ei maksta välja lastega peredele, vaid neile antakse Rakvere Linnavalitsuse poolt toidutalong, mille alusel saab ta osta kaardil näidatud kauplustest 30 euro eest toidukaupa. Toidutalongi eest on võimalik teostada ühekordne ost. Kui arve summa on üle 30 euro, siis maksab pere juurde, kui alla selle, siis summa ei kandu edasi. Toiduainete hulka ei kuulu alkohoolsed joogid, suitsud ega ka alkoholivabad joogid nagu ilma alkoholita siider, õlu ja vein.

Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakond eraldab toidutalongi toimetulekuraskustes lastega perele hinnates nende majanduslikku olukorda antud momendil. Ühele perele võib 12 kuu jooksul eraldada kuni 6 toidutalongi.

Rakvere Linnavalitsus märgib talongile väljastamise kuupäeva ja antud kuupäevast alates kehtib toidutalong kuni 30 päeva.

Kauplus, kus lastega pere on kasutanud toidutalongi edastab 30 päeva jooksul toidutalongi koos kassatšekiga Rakvere Linnavalitsusele, (Lai 20, Rakvere). Arve teenuse kasutamise eest edastab hanke võitja emailile Rakverel@e-arvetekeskus.eu

Teenuse osutaja korraldab:

  • Toidukaupade väljastamise lepingus märgitud kauplustes.
  • Teavituse oma ettevõttes toidutalongide alusel kaupade väljastamise tingimustest.

 

Teenuse osutaja suhtub võrdse tähelepanuga kõikidesse teenust vajavatesse isikutesse ja kasutab kliendiinfot ainult kliendi huvides.

3. KOOSTÖÖ Pakkumuse esitamine

3.1 Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles;

3.2 Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt.

3.3. Pakkuja tegevusala peab võimaldama teenust pakkuda.

3.4 Koostöö pakkumuses peab sisalduma:

3.4.1 pakkuja nimi, aadress, registrikood;

3.4.2 kauplused, kus on võimalik kasutada toidutalonge.

3.7 Koostöö pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2018 kell 15.00.

3.8 Koostöö pakkumus tuleb saata 29. jaanuariks 2018. a. hiljemalt kell 15.00 meilile linnavalitsus@rakvere.ee pealkirjaga „Vähekindlustatud lastega peredele toidukauba ostmine".

 

4. KOOSTÖÖ Pakkumuste hindamine

4.1 Pakkumusi hindab Rakvere Linnavalitsuse riigihanke komisjon.

4.2 Vajadusel otsustab komisjon pakkujaga edasiste läbirääkimiste pidamise ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud.

4.3 Hankedokumentides reguleerimata küsimustes jõutakse pakkujaga kokkuleppele läbirääkimiste teel.

5. Lepingu sõlmimine

5.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid, edukaks tunnistatud pakkumus ning läbirääkimistel kokkulepitud tingimused;

5.2 Hankijal on õigus vajadusel suurendada teenuse kasutajate arvu ja muuta teenuse osutamise mahtusid.

5.3 Lepingu maksumus jääb Rakvere Linnavalitsusse eelarves planeeritud vahendite piiresse. Rakvere Linnavalitsuse 2018. aasta eelarves on kavandatud vahendeid  kuni 6 000 (kuus tuhat) eurot