« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 27.11.2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

4. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

5. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

6. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

7. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

8. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

9. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

10. Kasutusloa väljastamine aadressil Maidla tn 12a

11. Mittetulundusühingule LÄÄNE-VIRUMAA SPORDIVETERANIDE KOONDIS ruumi tasuta kasutusse andmine

12. Õppekoha tegevuskulu arvestuslik kohamaksumus Rakvere linna haridusasutustes ja huvikoolides 2018. aastal

13. Aktsiaseltsi Rakvere Soojus aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine