« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017 istungi päevakord

1. Öömajateenuse osutamiseks lepingu sõlmimine

2. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks

3. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kütuse tn 18a

4. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tööstuse tn 1

5. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressidel Rägavere tee 48 ja Rägavere tee 48a

6. Kasutusloa väljastamine aadressil Lembitu tn 10

7. Kasutusloa väljastamine aadressil Rägavere tee 48a

8. Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

9. Kastani pst 16a kinnistu osalise detailplaneeringu kehtestamine

10. Koidu tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

11. Tammetõru tn 3 ja Tammetõru tn 5 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

12. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

13. Enampakkumise korraldamine Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks

14. Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara koormamiseks

15. Sihtasutuse Virumaa Muuseumid nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme määramine

16. Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete määramine

17. Ettepaneku tegemine Aktsiaseltsi Rakvere Soojus aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks

18. Ettepaneku tegemine Aktsiaseltsi Rakvere Vesi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks

19. Rakvere linnavolikogule esitatud eelnõu menetlusest tagasikutsumine.