« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 15.05.2017 istungi päevakord

1. Rakvere linnavalitsuse 03. oktoobri 2016. a määruse nr 7 „Rakvere linna haridusteenuste infosüsteemi ARNO põhimäärus" muutmine 
  
2. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine 
  
3. Eesti Leivatööstuse pöördumise arutamine 
  
4. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 
  
5. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
6. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
7. Hooldekodu toetuse andmine 
  
8. Hooldekodu toetuse andmine 
  
9. Hooldajatoetuse määramine 
  
10. Hooldajatoetuse määramine 
  
11. Rahvusvahelise kaitse saajate toimetuleku toetamine 
  
12. Rakvere Põhikooli töötajate koosseisu kooskõlastamine 
  
13. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere Muusikakooli hoolekogu moodustamine" esitamine 
  
14. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere Spordikooli hoolekogu moodustamine" esitamine 
  
15. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe 
  
16. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Lembitu tn 10 
  
17. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Nortsu tee 20 
  
18. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Võidu tn 43 
  
19. Kasutusloa väljastamine aadressil Nisu tn 4 
  
20. Nortsu tee 2 ja Raudtee tn 5 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine 
  
21. Võidu tn 105 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
  
22. Rakvere linnavolikogule 26.04.2017 otsuse nr 33 "L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamise algatamine" muutmine" esitamine 
  
23. Riigihanke "Palermo linnaosa tänavate remont" (viitenumber 186423) pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
24. Linnavara võõrandamine ja teeservituudi seadmine 
  
25. Ostueesõigusest loobumine 
  
26. Mittetulundusühingu RAKVERE HAIGLA korralisele üldkoosolekule liikmeõigusi teostava isiku nimetamine 
  
27. Aktsiaseltsi Rakvere Soojus aktsionäride korralisele üldkoosolekule aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine 
  
28. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist