« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 08. mai 2017. a istungi päevakord kell 9:00


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine 
  
3. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine 
  
4. Avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks 
  
5. Herne tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
  
6. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine, hoonestusõiguse lepingu sõlmimine ja enampakkumise osaline nurjunuks tunnistamine 
  
7. Rakvere linnas asuvate valgustipostide rendile andmiseks reklaamaluste ja reklaami paigaldamiseks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine ja rendilepingu sõlmimine 
  
8. Ideekonkursi "Rakvere esmatasandilise tervisekeskuse arhitektuurikonkurss" pakkumuste edukaks tunnistamine 
  
9. Lihthanke korraldamine L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamiseks 
  
10. Linnavara kasutusse andmine Kaitseliidule 
  
11. Volituse andmine 
  
12. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist