« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 02. mai 2017 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Rakvere linnavalitsuse 03. oktoobri 2016. a määruse nr 7 „Rakvere linna haridusteenuste infosüsteemi ARNO põhimäärus" muutmine 
  
3. Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonna projektide ja ürituste toetuse taotluse esitamine. 
  
4. Informatsioon Rakvere Muusikakooli õppekavade arenduse kohta. 
  
5. Ehitusloa väljastamine aadressil Sepa tn 18 
  
6. Kasutusloa väljastamine aadressil Kuldnoka tn 13 
  
7. Jäätmeloa taotluse suhtes arvamuse andmine 
  
8. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Ööbiku tn 10) 
  
9. Lihthanke korraldamine põrandakatte paigaldamiseks Rakvere Spordikeskuse kergejõustikumaneežis 
  
10. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Palermo linnaosa tänavate remonttööde teostaja leidmiseks 
  
11. Rakvere linna omandis olevatele kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
  
12. Linnavara tasuta kasutusse andmine 
  
13. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine