« Tagasi

Rakvere linnaavalitsuse 24.04.2017 istungi päevakord

1. Taksoveoloa andmine 
  
2. Rakvere linnavalitsuse 24. oktoobri 2016. a korralduse nr 663 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine 
  
3. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine 
  
4. Hooldekodu toetuse andmine 
  
5. Hooldekodu toetuse andmine 
  
6. Hooldekodu toetuse muutmine 
  
7. Hooldekodu toetuse andmisest keeldumine 
  
8. Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine 
  
9. Riigihanke korraldamine elektrienergia ostmiseks Rakvere Linnavalitsusele 
  
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja ostueesõigusest loobumine