« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 27.03.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Taksoveoloa andmine 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
4. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Ehitustegevuse ja planeerimisalase tegevuse korraldamine" esitamine 
  
5. Hooldekodu toetuse andmine 
  
6. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks 
  
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 
  
8. Rakvere linna munitsipaalkoolides 2017/2018. õppeaastal avatavate klassikomplektide arvu kinnitamine 
  
9. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke „Infosüsteemi ARNO arendamine, kasutamine ja andmete majutusteenus" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
10. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Eesti Lavavõitluse Liit 
  
11. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks Karja tänaval 
  
12. Lihthanke "Rakvere linna tänavate puhastamine vaakumimuriga" (viitenumber 184364) pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
13. Lihthanke korraldamine Rakvere linna F.R. Kreutzwaldi tänava teekatte taastusremondi teostaja leidmiseks 
  
14. Arvamuse andmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmise taotluse kohta 
  
15. Tallinna tn 5d, Tallinna tn 7 ja Carl Robert Jakobsoni tänav T2 katastriüksuste piiride muutmine 
  
16. Linnavara tasuta kasutusse andmine