« Tagasi

Detailplaneeringute algatamine

Rakvere linnavalitsuse 04.03.2019. a korraldusega nr 120 algatati L. Koidula tn 14 kinnistu detailplaneeringu koostamine eesmärgiga teostada kõrvalhoone juurdeehitus planeeritaval kinnistul. Juurdeehitatava hoone ligikaudne pindala on 200 m².

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maaala juhtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ning see jääb samaks, seega ei ole tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeritava ala suurus on u 6535 m².

 

Rakvere linnavalitsuse 04.03.2019. a korraldusega nr 122 algatati Kütuse tn 16a kinnistu detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata ehitusõigus lao-, büroo- ja tootmishoone ehitamiseks.

Planeeritav ala hõlmab kolme kinnistut – Kütuse tn 16a ärimaa sihtotstarbega, Kütuse tn T4 ja Kütuse tänav T5 transpordimaa sihtotstarbega.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritaval maaalal ärihoonete ala juhtotstarve. Planeeritav maakasutuse otstarve saab olema ärimaa, seega ei ole tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeritava ala suurus on u 7430 m².